Khu Nhà Ở 250 Căn Liên Kế

Khu Nhà Ở 250 Căn Liên Kế

ĐC: Khu Kinh Tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

清化省 – 宜山經濟區 – 250單位連續住宅區

地址:清化省 – 宜山經濟區

Thông tin chi tiết

Các bài đăng khác