Giới thiệu

Giới thiệu Trung Nam Sơn

Giới thiệu Trung Nam Sơn

TTrung Nam Sơn là Nhà Thầu đáng tin cậy cho tất cả các công trình với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, năng động và đầy sáng tạo. Bộ máy quản lí được phân quyền tạo ra tính độc lập sáng tạo, trách nhiệm trong công việc của mỗi thành viên trong công ty. 中南山公司為所有工程可靠承包商,其中具有高程度、靈活並充滿創意之專業幹部及技術人員隊伍。管理層得以合理分權,使到公司每成員對工作均充滿創意、獨立及高度責任性。 Trong...
Tổng quan về công ty

Tổng quan về công ty

THÔNG TIN CHUNG 一般訊息
Cơ cấu công ty

Cơ cấu công ty

Cơ cấu công ty
Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ Đồ Tổ Chứa Công Ty
Cơ cấu các cán bộ chủ chốt

Cơ cấu các cán bộ chủ chốt

Cơ cấu các cán bộ chủ chốt
Nhân lực công ty 2016

Nhân lực công ty 2016

Nhân lực công ty 2016
1 2 3 »