Cơ cấu công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG NAM SƠN

中南山建築有限公司部門組織簡圖

 

 

 

NHÂN SỰ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

公司管理層

 

1.     Ban điều hành giám đốc công ty:

公司領導層:

Giám đốc Ông       : TRẦN NGỌC SƠN

經理:陳玉山先生

Phó giám đốc Bà   : NGUYỄN PHẠM CẨM THU

副經理:阮范錦秋女士

Phó giám đốc Ông : NGUYỄN VĂN TOÀN

副經理:阮文全先生

Phó giám đốc Ông : NGÔ ĐỨC DUY

副經理:吳德維先生

2.     Các phòng ban nghiệp vụ:

專業部門:

Phòng kỹ thuật: / 技術部:

Trưởng phòng : Ngô Đức Duy / 主任:吳德維

Phòng vật tư cơ giới: / 材料機械部:

Trưởng phòng : Nguyễn Văn Nuôi / 主任:阮文呂

Phòng Tài chính – Kế toán: / 財務部:

Trưởng phòng : Lê Thị Hương / 主任:黎氏香

Phòng Kinh tế - Kế hoạch: / 經濟企劃部:

Trưởng phòng: Trần Thị Hảo / 主任:陳氏好。

Dịch vụ thương mại mua bán vật tư, máy móc thiết bị: / 材料、機械設備買賣貿易

Trưởng phòng: Trần Minh Tuấn / 主任:陳明俊。

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TRƯỜNG

工地主要理幹部名單

STT

序號

Họ và tên

名稱

Chức danh

職稱

1

Ngô Đức Duy

吳德維

Giám Đốc điều hành

項目經理

2

Bùi Nguyễn Trọng Trí

裴阮重智

P. Giám Đốc Dự Án

( Chỉ huy trưởng công trường)

項目副經理(工地指揮長)

3

Ngô Đức Duy

吳德維

Điều hành tại trụ sở

公司總部管理

4

Bùi Nguyễn Trọng Trí

裴阮重智

Điều hành kỹ thuật tại công trường

工地技術管理

5

Nguyễn Ngọc Hà

阮玉霞

Điều hành kỹ thuật tại công trường

工地技術管理

6

Nguyễn Ngọc Thẩm

阮玉審

Giám sát kỹ thuật

技術監工

7

Phan Minh Hậu

潘文厚

Giám sát kỹ thuật

技術監工

8

Lâm Văn Thịnh

林文盛

Giám sát kỹ thuật

技術監工

9

Lê Văn Mười

黎文十

Giám sát kỹ thuật

技術監工

10

Nguyễn Ngọc Phong

阮玉豐

Giám sát kỹ thuật

技術監工

11

Hà Thanh Phong

何清豐

Giám sát kỹ thuật

技術監工

12

Phan Thanh

潘清

Giám sát kỹ thuật

技術監工

13

Hoàng Quốc Việt

黃國越

Giám sát kỹ thuật

技術監工

 

14

Phan Tấn Vĩ

潘進偉

Kỹ sư QS

QS技術

 

15

Đoàn Văn Hận

段問䓳

Giám sát kỹ thuật

技術監工

 

16

Lê Quốc Tuấn

黎國俊

Giám sát kỹ thuật

技術監工

 

17

Nguyễn Văn Linh

阮文玲

Giám sát kỹ thuật

技術監工

 

18

Nguyễn Minh Hải

阮明海

Giám sát kỹ thuật

技術監工

19

Nguyễn Tấn Vũ

阮進宇

Giám sát kỹ thuật

技術監工

20

Trần Thanh Duy

陳清維

Giám sát kỹ thuật

技術監工

21

Nguyễn Hữu Tài

阮友財

Giám sát kỹ thuật

技術監工

22

Cao Văn Nhuyên

高文朊

Giám sát kỹ thuật

技術監工

23

Phạm Văn Thương

潘文商

Lái xe cơ giới

司機

24

Phan Trần Thảo

潘陳草

Lái xe cơ giới

司機

 

25

Nguyễn Văn Xuất

朊文出

Lái xe cơ giới

司機

 

26

Tạ Hoàng Minh Khang

謝黃明康

Lái xe cơ giới

司機

27

Ngô Văn Thùy

吳文垂

Kỹ Thuật M&E

機電技術員

28

Hồ Trần Sơn Toàn

胡陳山全

Kỹ Thuật M&E

機電技術員

29

Nguyễn Hùng Cuờng

阮雄強

ATLĐ

勞動安全

30

Ngô Hoàng Minh

吳黃明

ATLĐ

勞動安全

31

Hà Thanh Bình

何青平

Quản lí vật tư,  thiết bị máy móc cơ giới

材料、機械設備管理

     

32

Nguyễn Văn Nuôi

阮文呂

Điều hành kỹ thuật cơ giới  tại công trường

工地機械技術管理

33

Nguyễn Văn Kháng

阮文抗

Công việc khác

其他工作

34

Hoàng Nam

黃南

Công việc khác

其他工作

35

Minh Chí

明志

Công việc khác

其他工作

36

Lê Minh Thiện

黎明善

Công việc khác

其他工作

37

Huỳnh Tấn Phong

黃進豐

Công việc khác

其他工作

38

Lê Thị Thùy Dung

黎氏垂蓉

Công việc khác

其他工作

39

Hoàng Nam

黃南

Công việc khác

其他工作

40

Nguyễn Văn Lân

阮文驎

Công việc khác

其他工作

Tổ chức điều hành dự án tại công trường chịu sự quản lí của Giám đốc công ty TRUNG NAM SƠN và các phòng chức năng tại trụ sở chính. Trụ sở chính là nơi có thẩm quyền cao nhất  với tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài khoản, con dấu và quyết định khác trong quá trình triển khai dự án.

工地工程管理組織直屬公司經理及總部專業部門管理。公司總部為最高層,具有法人資格,在工程施工時負責帳戶、印章及其他決定之法理責任。

Tại công trình giám đốc điều hành phụ trách mọi công tác của dự án, tại các bộ phận kỹ thuật chuyên môn có các chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật.

在工地上,項目經理負責工程所有工作,各專業技術部門具有技術負責人。

Các bài đăng khác