Hố sơ năng lực cán bộ chủ chốt điều hành 3

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Cán bộ chủ chốt điều hành

主要管理幹部經驗資質列表

1Họ và tên:  Ngô Đức Duy

姓名:吳德維

2- Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

專門:民用及工業建築工程師

3- Chức vụ  : Giám Đốc Dự Án

職稱:項目經理

4- Chức danh dự kiến trong gói thầu này:

此標段預計職稱:

       Sau đây là bảng tổng hợp chuyên môn theo trình tự thời gian:

 下列為時間順序專業綜合表:

Giai đoạn

階段

Chức vụ

職稱

Công trình/ Dự án tham gia

已參加工程 / 專案

2009 - 2012

TVGS

監工

Khu chung cư Hoàng Kim Thế Gia – Bình Tân

平新郡 – 黃金世家公寓

2010 - 2012

KT

技術

Khu chung chư nhà ở Phú Mỹ - Q7

第七郡 – 富美住宅公寓區

2011 - 2012

KT

技術

Nhà xưởng chế biến tôn đông lạnh – CP Huế

順化省 – CP凍冷蝦製造廠

2010 - 2012

Quản lý dự án

專案管理

Nhà xưởng SX thức ăn thủy sản – CP Bến Tre

檳椥省 – CP海鮮飼料製造廠

2010 - 2013

Quản lý dự án

專案管理

Nhà xưởng XS thức ăn chăn nuôi – CP Bình Định

平定省 – CP畜牧飼料製造廠

2012 - 2013

CHP

副指揮長

Nhà Xưởng TONG YU - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 - TONG YU廠房

2013 - 2014

CHT

指揮長

Khu Nhà Liên Kế 250 Căn – KK Tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

清化省 – 宜山經濟區 – 250單位連續住宅區

2013 - 2014

CHP

副指揮長

Nhà Văn Phòng G11 G12 - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區G11 G12辦公室

2014 - 2015

Quản lý dự án

專案管理

Nhà Xưởng TEXTILE - KCN Đồng Văn II - Hà Nam

河南省 – 同文II工業區 – 台元紡織廠

2014 - 2016

CHP

副指揮長

Nhà Xưởng Liên Doanh  Nam Phương - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 – 南方聯營紡織廠

2015 - 2016

CHT

指揮長

Nhà Xưởng Cao Su CHUN XIANG - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 – CHUN XIANG塑膠廠

2016

CHP

副指揮長

Nhà Hàng Bia Tiệp – Quận Phú Nhuận – TP HCM

胡志明市 – 富潤郡 – 捷克啤酒餐廳

     

                                                              TP HCM, tháng 05 năm 2016 / 胡志明市20165

                                                                             NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人

                                                                          

 

 

                                                                                      NGÔ ĐỨC DUY / 吳德維