Hố sơ năng lực cán bộ chủ chốt điều hành 5

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Cán bộ chủ chốt điều hành

主要管理幹部經驗資質列表

 

1Họ và tên:  Lê Văn Mười

姓名:黎文十

2- Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

專門:民用及工業建築工程師

3- Chức vụ  : Cán bộ kỹ thuật

職稱:技術幹部

4- Chức danh dự kiến trong gói thầu này: 此標段預計職稱:

Sau đây là bảng tổng hợp chuyên môn theo trình tự thời gian:

 下列為時間順序專業綜合表:

Giai đoạn

 

階段

Chức vụ

 

職稱

Công trình/ Dự án tham gia

 

已參加工程 / 專案

2011 - 2012

 

2011 - 2012

KT

技術

KT

技術

Nhà hàng thức ăn nhanh KFC – TP Phan Thiết – Bình Thuận

平順省 – 潘切市 – 肯德基餐廳

Nhà hàng Sarpino’s -  Hồ Tùng Mậu -  Bến Nghé – TP HCM

胡志明市 – 演義坊 – 胡松貿路 - Sarpino’s餐廳

2013 - 2014

KT

技術

Khu Nhà Liên Kế 250 Căn – KK Tế Nghi Sơn - Thanh Hóa

清化省 – 宜山經濟區 – 250單位連續住宅區

2016

KT

技術

Nhà Hàng Bia Tiệp – Phú Nhuận – TP HCM

胡志明市 – 富潤郡 – 捷克啤酒餐廳

     

                                            

 

 TP HCM, tháng 05 năm 2016 / 胡志明市20165

                                                                              NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人

                                                                      

 

 

                                                                                      LÊ VĂN MƯỜI / 黎文十