Hố sơ năng lực cán bộ chủ chốt điều hành 7

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Cán bộ chủ chốt điều hành

主要管理幹部經驗資質列表

 

1Họ và tên:  Trần Thị Hảo

姓名:陳氏好

   2- Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 

專門:民用及工業建築工程師

   3- Chức vụ  : Kĩ Sư Dự toán

職稱:預算工程師

   4- Chức danh dự kiến trong gói thầu này: 此標段預計職稱:

       Sau đây là bảng tổng hợp chuyên môn theo trình tự thời gian:

 下列為時間順序專業綜合表:

Giai đoạn

階段

Chức vụ

職稱

Công trình/ Dự án tham gia

已參加工程 / 專案

2013 -  2014

 

2013 - 2014

 

 

2013 -  2014

 

 

 

2013 - 2014

 

2013 - 2014

 

 

2013 - 2014

 

2013 - 2014

 

2013 - 2014

 

2013 - 2014

 

2013 - 2014

 

 

 

2013 - 2014

    QS

 

    QS

 

 

    QS

 

 

 

    QS

 

    QS

 

 

    QS

 

    QS

 

    QS

 

    QS

 

    QS

 

 

 

    QS

Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban quản lý Phố Cổ - Hà Nội

河內市 – 古市管理部總部改善及升級

Xây dựng, cải tạo rạp chiếu phim Kim Đồng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

河內市 – 還劍郡 – 金童戲院新建及改善

Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Lữ  Đoàn 99 / Binh đoàn 12 – Hoàng Mai – Hà Nội

河內市 – 黃梅郡  - 99號旅團/12號兵團指揮部總部改善及升級

Bệnh Viện 198 – Cầu Giấy - Hà Nội

河內市 – 紙橋郡 – 198號醫院

Khu nhà ở Chung cư, Nhà văn Phòng cho thuê và dịch vụ Thương  Mại công ty TNHH Tâm Thành.

心成有限公司 – 公寓住宅區、出租及貿易辦公樓

Xây dựng  Nhà Văn Hóa  Hòa Bình – Hà Đông – Hà Nội

河內市 – 河東郡 – 和平文化俱樂部新建

Trụ sở công an – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

河內市 – 富川縣 – 公安局

Khu nhà ở Cán Bộ Chiến sĩ 113 – Hà Nội

河內市 – 113 公安員住宅區

Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh.

胡志明博物館改善及升級

Nâng cấp Xí nghiệp II, nhà máy Z131, Nhà ép thuốc nổ/ Tổng cục CNQP

國防工業綜合部 – II號工廠、Z131工廠、炸藥壓制工廠升級

Bệnh viện Vimec – Hà Nội

河內市 – Vime醫院

2014 - 2015

 

2014 - 2015

 

 

2014 - 2015

 

 

2014 - 2015

 

2016

 

    QS

 

    QS

 

 

    QS

 

 

    QS

 

   QS

Nhà xưởng XS thức ăn chăn nuôi – CP Bình Định

平定省 – CP畜牧飼料製造廠

Nhà Xưởng Liên Doanh Nam Phương – KCN Việt  Hương II – Bình Dương.

平陽省 – 越香II工業區 – 南方聯營工廠

Nhà Xưởng Cao Su CHUN XIANG - KCN Việt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 – CHUN XIANG塑膠廠

Nhà Văn Phòng Chunxiang – KCN Việt Hương II – Bình Dương.

平陽省 – 越香II工業區 – CHUN XIANG辦公樓

Nhà Hàng Bia Tiệp –  Phú Nhuận -  TP HCM

胡志明市 – 富潤郡 – 捷克啤酒餐廳

 

 

 

 

 

                                                                    TP HCM, tháng 05 năm 2016/ 胡志明市20165

                                                                               NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人

                                                                                   

                                                                                     TRẦN THỊ HẢO / 陳氏好