Hố sơ năng lực cán bộ chủ chốt điều hành 8

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Cán bộ chủ chốt điều hành

主要管理幹部經驗資質列表

1Họ và tên:  Lâm Văn Thịnh

姓名:林文盛

   2- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

專門:民用及工業建築工程師

   3- Chức vụ  : Cán Bộ Kỹ Thuật

職稱:技術幹部

   4- Chức danh dự kiến trong gói thầu này: 此標段預計職稱:

       Sau đây là bảng tổng hợp chuyên môn theo trình tự thời gian:

 下列為時間順序專業綜合表:

Giai đoạn

階段

Chức vụ

職稱

Công trình/ Dự án tham gia

已參加工程 / 專案

     

2013 - 2014

KT

技術

Nhà Máy Thủy Sản – CP Bình Định

平定省 – CP海鮮廠

2013 - 2014

KT

技術

Khu Dãy Nhà Liên Kế 250 Căn - KCN Nghi Sơn - Thanh Hóa

清化省 – 宜山經濟區 – 250單位連續住宅區

2014 - 2015

KT

技術

Nhà Xưởng TEXTILE - KCN Đồng Văn II - Hà Nam

河南省 – 同文II工業區 – 台元紡織廠

2015 - 2016

KT

技術

Nhà Xưởng Liên Doanh Nam Phương - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 – 南方聯營紡織廠

2015 - 2016

KT
技術

Nhà Xưởng Cao Su CHUN XIANG - KCN Vệt Hương II - Bình Dương

平陽省 – 越香II工業區 – CHUN XIANG塑膠廠

2016

KT

技術

Nhà Hàng Bia Tiệp – Phú Nhuận – TP HCM

胡志明市 – 富潤郡 – 捷克啤酒餐廳

     

                                                                    TP HCM, tháng 05 năm 2016/ 胡志明市20165

                                                                               NGƯỜI KÊ KHAI / 制表人

                                                                                   

                                                                                   LÂM VĂN THỊNH / 林文盛